[Tin Tức Trực Tuyến] C.E.O Nguyễn Phạm Quốc Ảnh

[Tin Tức Trực Tuyến] C.E.O Nguyễn Phạm Quốc Ảnh

Dành cho bạn

7 tỉnh, thành cấm biển tránh bão
7 tỉnh, thành cấm biển tránh bão

7 tỉnh, thành cấm biển tránh bão7 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã cấm biển, kêu gọi hơn 3.700 ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão Noul.Trung tâm dự báo khí tượng th…

Video